Finnpulpille myönnetty ympäristölupa – Suunnitelmissa maailman ensimmäinen alusta alkaen älykäs biotuotetehdas

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Finnpulpin Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla
olevalle biotuotetehtaalle ja sen yhteyteen rakennettavalle jätevedenpuhdistamolle. Nyt saatu
ympäristölupa määrittää sellutehtaan tuotannon aikaisen toiminnan lupaehdot, sekä
rakennusvaiheen aikana tehtävät vesiputkistojen upotuksen ja ranta-alueiden muokkauksen.
Vuonna 2020 käynnistyväksi suunnitellun tehtaan vuosituotanto tulee olemaan 1,2 miljoonaa
tonnia havusellua. Lisäksi se tuottaa markkinoille muita biotuotteita, kuten 60 000 tonnia
mäntyöljyä ja 1,5 TWh biosähköä vuodessa, josta 1 TWh ohjautuu valtakunnan sähköverkkoon.

Lupaehdot ovat ylivertaisesti tiukemmat kuin millään muulla Suomessa tai maailmalla toimivalla
alan laitoksella, mukaan lukien Äänekosken uusi tuotantolaitos. Viranomaiset ovat kiristäneet
yhtiön lupahakemuksessa esitettyjä tasoja, jotka jo olivat alle EU:n alan parhaille käytännöille
asetettujen vaatimusten. Yhtiö tutkii huolellisesti, miten lupaehtoihin teknisesti päästään ja mitä se
merkitsee investointihankkeelle.

Tehokkuutta digitaalisesta ekosysteemistä

Lupaehtojen analysoinnin ohella yhtiö kehittää älykkään biotuotetehtaan konseptia. Tuotantolaitos
tulisi olemaan maailman ensimmäinen, alusta alkaen älykkäät menetelmät ja keinoälyn
hyödyntävä biotuotetehdas. Digitaalista ekosysteemiä rakennetaan yhteistyössä alan johtavien
toimijoiden kanssa.

Finnpulpin Älykäs Biotuotetehdas-konseptin avulla saadaan kilpailuetua esimerkiksi raaka-aine- ja
toimitusketjun hallinnassa, tehtaan tukitoimintojen tehokkuudessa sekä tuotannon laadun ja
määrän optimoinnissa. Samalla se parantaa laitoksen henkilöturvallisuutta ja auttaa tiukkojen
ympäristövaatimusten toteuttamisessa.

Ympäristöluvan myöntäminen on hankkeelle merkittävä etappi. Finnpulp jatkaa aloittamiaan
sijoittajaneuvotteluita, joiden rinnalla yhtiö vie eteenpäin hankkeen perussuunnittelua. Investoinnin
toteuttamispäätös ajoittuu vuoden 2018 toiselle vuosipuoliskolle.

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4
miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta.
Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 vakituista työpaikkaa
ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee
työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä
vuodessa.

Lisätietoja antavat:

Ympäristölupa:
Timo Piilonen
projektijohtaja
p. 050 598 9310
timo.piilonen(a)finnpulp.fi

Hankkeen eteneminen:
Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
p. 044 753 1000
martti.fredrikson(a)finnpulp.fi

Lue lisää älykkäästä biotuotetehtaasta (pdf) »

Lataa tulostettava tiedote (pdf) »

Siirry takaisin

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson(a)finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen(a)finnpulp.fi

Viestintä

Brand Agency Punda.
Ratakatu 1 B A 3 00120, Helsinki
Tel. +358 40 831 5996
info(a)punda.fi