Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa

YVA-menettely on lain mukaan toteutettava laaja-alainen ennakkoarviointi, jossa arvioidaan sellutehdashankkeen ympäristövaikutukset. Menettelyllä edistetään vaikutusten arviointia ja hankkeen vaikutuspiirissä olevien asukkaiden ja muiden toimijoiden tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia.

YVA-menettely sijoittuu hankkeen suunnitteluprosessin alkuun ja siinä tuotetaan tietoa lopullisen päätöksenteon perustaksi. YVA-menettely jakaantuu arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheisiin. Näissä molemmissa vaiheissa kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vuoropuheluun pyritään saamaan mukaan kaikki eri toimijatahot. Tämän varmistamiseksi tullaan perustamaan erillinen seurantaryhmä, johon kutsutaan hankkeen kannalta keskeiset viranomaiset ja kansalaisjärjestöt.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätietoja
YVA-menettelystä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lataa Pdf

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteet

Lataa Pdf

 

Tutustu blogiimme

Kerromme Finnpulpin tehdashankkeen vaiheista aina ensi metreistä tehtaan käynnistymiseen saakka. Asiantuntijamme taustoittavat teksteissään hankkeen työvaiheita ja muita mielenkiintoisia havaintoja. Kommentoi kirjoituksia ja anna palautetta hankkeeseen liittyen. Siirry blogiin »

 

Finnpulp – Blogi