Asukaskyselyn tulokset valmistuivat: Vesistö ja virkistyskäyttö pohdituttivat

Ei kommentteja

Finnpulpin ympäristövaikutusten arviointiprosessin asukaskyselyiden tulokset valmistuivat lokakuun alkupuoliskolla. Lähialueen asukkaille toimitettuun ja muille avoimeen kyselyyn tuli määräaikaan mennessä yhteensä 327 vastausta. Vastausprosentti ylitti 30 %, joka on oikein hyvä saavutus. Kyselyn tavoitteena oli kerätä asuinalueen asukkaiden näkemyksiä ja toiveita tehdasprojektin toteutuksesta.

Suuri osa, eli noin 70 % vastanneista piti hankkeen toteuttamista tärkeänä Kuopion seudun elinvoimaisuuden näkökulmasta. Mitä kauemmaksi hankealueesta vastaajien asuinpaikka siirtyi, sitä positiivisemmin he hankkeeseen suhtautuivat. Kriittisimmin hanketta arvioivat Sorsasalon lähialueen loma-asukkaat, joista vain 15 % piti hanketta suositeltavana. Kysymyksiä herättivät erityisesti tehtaan vaikutukset Kallaveteen ja sen virkistyskäyttöön. Vesistövaikutusten osalta olemmekin tehneet arviointiryhmän asiantuntijoiden kanssa paljon työtä. Lähtökohtanamme on löytää ja varmistaa jo suunnitteluvaiheessa ratkaisut, joiden avulla Kallaveteen tulevat päästöt eivät heikennä sen nykyisiä käyttömahdollisuuksia.

Timo Piilonen hankkeen julkistamistilaisuudessa

Suunnitellun hanke-alueen ja sen lähiympäristön kulkuyhteydellinen merkitys korostui virkistyskäytön rinnalla. Ulkoilutarkoituksen ja alueen teillä liikkumisen nosti esille 65 % vastanneista. Noin puolet käyttää Sorsasalon ympäristöä sienestämiseen ja marjastamiseen sekä veneilyyn ja kalastukseen.

Asukaskyselyssä saimme paljon kysymyksiä ja kommentteja myös hankkeen muista ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Eniten huolenaihetta herättivät seuraukset ilmanlaatuun, äänimaisemaan, kasvillisuuteen ja eläimistöön, maisemaan ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Myös alueen liikennejärjestelyt koettiin tärkeäksi. Näiden kaikkien osalta alueelta on kesästä asti kerätty laajalti tutkimustietoa. Näkemyksemme onkin, että kaikki näihin osa-alueisiin liittyvät riskit pystytäänkin kattavasti huomioimaan ja kirjaamaan Kuopion ELY-keskukselle toimitettavaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Arviointiselostus on kaikille julkinen asiakirja, jonka viranomaiset asettavat esille vielä marraskuun aikana. Löydätte sen myös www-sivuiltamme heti julkistamisen jälkeen.

Hankkeesta vastaavana olen viettänyt aikaa Sorsasalon ympäristössä erityisesti viime kuukausina, mutta myös viimeisten kahden vuoden aikana. Alueella on pitkät perinteet teollisuusalueena, mutta samalla monen ihmisen asuinseutuna ja vapaa-ajan viettopaikkana. Siksi olenkin iloinen, että kyselyyn osallistui näin suuri joukko alueen asukkaita. Kyselyn tulosten avulla pystymme entistä paremminkin arvioimaan ja ratkomaan niitä haasteita, joita onnistuneen tehdashankkeen läpivieminen meiltä edellyttää. Osaltani haluan sanoa suuret kiitokset kaikille vastanneille! Jatketaan yhteistyötä.

Keskustellaan

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi