Finnpulp main image

Finnpulp hakee ympäristölupaa

7.4.2016

Finnpulp on jättänyt Itä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristö- ja vesilupahakemuksen koskien biotuotetehtaan rakentamista Kuopion Sorsasaloon. Hakemus perustuu joulukuussa valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa saatuihin tietoihin sekä alkuvuodesta tehtyihin lisäselvityksiin.

Tehtaan toiminta käsittää sulfaattisellutehtaan, kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitoksen, voimalaitoksen
ja jätevedenpuhdistamon. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan myös Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehtaan jätevedet ja Ekokem-Palvelu Oy:n suotovedet. Hankkeen yhteydessä haetaan ympäristölupaa lisäksi biokaasulaitokselle sekä biohiililaitokselle. Lupahakemus koskee käytönaikaisia toimintoja ja päästöjä. Samalla haetaan vesilain mukaista lupaa veden ottoon Kallaveden Virtasalmesta tehtaalle, veden otto- ja purkuputkien sijoittamiseen ja rakentamiseen Kallaveteen sekä vesialueen täytölle.

Finnpulp arvioi viranomaiskäsittelyn kestävän alkusyksyyn, jolloin lupapäätöstä odotetaan.
Ympäristölupahakemus asetetaan erikseen kuultavaksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimesta.

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus on hankevaiheessa 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 henkeä ja koko valtakunnallisen arvoketjun osalta 3 400 henkeä. Tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Lisäksi tehdas tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) biosähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lisätietoja antavat/
Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, Finnpulp Oy, p. 050 310 4400, martti.fredrikson@finnpulp.fi

Viestinnän yhteyshenkilö/
Mervi Sademies-Enbom, p. 044 739 8637, press@finnpulp.fi

Lataa tulostettava tiedote (pdf) »

 

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi