Finnpulp main image

Ennusteiden mukaan metsien kasvu saavuttaa 109,9 Mm3

15.6.2017

Uusimman valtakunnallisen metsien inventoinnin (VMI12) mukaan Suomen metsien vuosikasvu on 109,9 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskus, Luken julkaisemien alustavia tulosten mukaan kasvu lisääntyi 4,4 miljoonaa kuutiometriä vuosina 2014-2016. Edellisessä inventoinnissa mitattu puuston vuotuinen kasvu oli 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Raportin mukaan lisäys on pääosin mäntymetsää.

Luke toteaa myös, että VMI12:n tulosten mukaan metsienhoidon rästit ovat lisääntyneet. Taimikonhoitorästejä on 50 000 hehtaaria enemmän kuin edellisessä inventoinnissa. Nuorien metsien ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria.

Parempi metsänhoito vaatii jatkossa huomiota

Oikea-aikainen metsänhoito on perusedellytys metsien tuotantokyvyn ylläpitämiselle. Metsänhoitoon investoiminen on olennainen osa Luken vuonna 2016 julkistamia tutkimustuloksia, joiden mukaan toimia tehostamalla voidaan puuston kasvua Suomessa lisätä 150 miljoonaan kuutiometriin. Tämän vuosikasvutason saavuttaminen mahdollistaisi hakkuumäärien tuntuvan lisäyksen.

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi