Finnpulp main image

Suomen hallitus antoi esityksen metsätietolain muuttamiseksi

7.11.2017

Suomen hallitus antoi eduskunnalle käsiteltäväksi metsätietolain muutoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Esityksen mukaan julkisia ympäristötiedoiksi katsottavia metsätietojärjestelmän tietoja voisi jatkossa luovuttaa ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä. Muutos mahdollistaisi metsävaratietojen saattamisen avoimeksi ilman metsänomistajaa yksilöiviä tietoja.

Uusi laki parantaa metsien käytön suunnittelua sekä hakkuiden että luonnon monimuotoisuuden kehittämisen osalta. Samalla se tehostaa puuhuoltoa ja -kauppaa, sekä luo uusia sektorin toimijoita palvelevia liiketoiminta- ja palvelumalleja. Metsäalan digitalisaation edistäminen ja Forest Big Datan hyödyntäminen on mahdollista vain avoimen metsävaratiedon avulla.

Eduskunnan käsittelyyn menevä lakimuutos tukee metsäsektorin tehokkuuden edistämistä ja auttaa ylläpitämään sekä parantamaan toimialan kansainvälistä kilpailukykyä.

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi