Finnpulp main image

EU:n päätös tukee suomalaisen biotuoteteollisuuden investointimahdollisuuksia

15.12.2017

Tällä viikolla Euroopan Unionin jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan alustavaan sopuun alueen maankäytön (LULUCF) huomioimisesta EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriö mukaan kukin jäsenmaa asettaa itse sovitut kriteerit hoidetulle metsämaalle kausina 2021–2025 ja 2026–2030. Vertailutaso ei pohjaudu aiemmin tehdyn esityksen mukaan aikaisempaan metsien käytön intensiteettiin, vaan arviointikriteerinä on metsien hiilensidontakyvyn ylläpito ja vahvistaminen pitkällä aikajänteellä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Päätös antaisi mahdollisuuden kasvattaa hakkuumääriä suomalaisen metsäteollisuuden uusien investointien tarpeisiin hallituksen strategian mukaisesti.

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi