Finnpulp main image

Finnpulpin tontin asemakaava Kuopion Sorsasalossa vahvistettu

18.1.2018

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki asemakaavan muutokseen tulleet valitukset


Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen Finnpulpin biotuotantolaitoksen käyttöön 
suunnitellun tontin asemakaavamuutokseen tulleisiin valituksiin. Hallinto-oikeus toteaa 
päätöksessään Finnpulpin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laadittujen selvitysten 
olevan riittävän kattavia. Niiden pohjalta voidaan todeta toiminnan vaikutusten olevan sillä tavoin
 hallittavissa, että ne eivät aseta esteitä suunnitellulle toiminnalle Sorsasalossa. Korkeimman
 hallinto-oikeuden päätöksen mukaan toiminnasta ei aiheudu sellaisia haittavaikutuksia, joita
 voitaisiin pitää terveellisen elinympäristön luomisen tai luonnon ympäristön vaalimisen vastaisina.

Päätös vahvisti Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan tontin
 soveltuvuudesta biotuotantolaitoksen käyttöön. Finnpulp toteaa päätöksen tukevan hanketta
 merkittävällä tavalla ja mahdollistavan hankkeen seuraavien vaiheiden toteutumisen.

Finnpulpin biotuotetehdas on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Vuonna 2021 
käynnistyvän tehtaan kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,4 miljardia euroa. Sen työllisyysvaikutus
 hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee
 työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä
 vuodessa.

Lisätietoja antaa/


Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, Finnpulp Oy, p. 050 310 4400, martti.fredrikson(a)finnpulp.fi
Projektijohtaja Timo Piilonen, Finnpulp Oy, p. 050 598 9310, timo.piilonen(a)finnpulp.fi

Lataa tulostettava tiedote (pdf) »

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi