Finnpulp main image

Hallinto-oikeus vahvisti Finnpulpin ympäristöluvan

21.9.2018

Vaasan hallinto-oikeus on 21.9.2018 antanut päätöksensä koskien Finnpulpin biotuotetehtaan ympäristöluvan valituksia. Lupaehdot jäävät Itä-Suomen aluehallintoaviraston antamaan muotoon pienin täydennyksin.

Puolitoista vuotta kestäneessä prosessissa oikeus hylkäsi luvasta tehdyt valitukset lähes kokonaan. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoo luvan laatineiden viranomaisten huomioineen lupaehdoissa kaikki toiminnan ja sen ympäristövaikutusten kannalta olennaiset seikat.

Lupaprosessin eteneminen mahdollistaa Finnpulpille tehdashankkeen seuraavan vaiheen rahoitusneuvotteluiden käynnistämisen. Suomalais-kiinalaisessa omistuksessa oleva yhtiö vie parhaillaan eteenpäin tehtaan esisuunnittelua. Sen arvioidaan valmistuvan ensi vuonna. Perussuunnittelu sisältää rakennusvaiheen valmistelun tehtaan prosessien, teknologioiden ja asemapiirustusten osalta. Suunnittelun valmistumisen jälkeen yhtiö tekee lopullisen investointipäätöksensä havusellutehtaan rakentamisesta Kuopion Sorsasaloon.

Finnpulpin biotuotetehdas tulee valmistuessaan olemaan maailman suurin havusellutehdas. Biotuotetehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Lisäksi se tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) biosähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin vaikutus Suomen vientituloon on tuotannon käynnistymisen myötä +1 % ja sen pysyvä työllistämisvaikutus on valtakunnallisesti noin 3400 henkeä vuodessa.
 
Lisätietoja:
Finnpulp Oy / Martti Fredrikson, p. +358 50 310 4400, martti.fredrikson(a)finnpulp.fi
Lataa tulostettava tiedote (pdf) »
 

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi