Eteenpäin

1 kommentti

Kirjoittaja: Martti Fredikson, Finnpulp

Perjantai 21. syyskuuta 2018 jää Finnpulpin biotehdashankkeen historiaan jälleen yhtenä merkittävänä ajankohtana: Vaasan hallinto-oikeus julkisti aamulla klo 8 internet-palvelussaan kaikille kiinnostuneille päätöksen ympäristöluvastamme tehtyihin valituksiin. Kaikki asianosaiset, myös Finnpulp, saivat tiedon samanaikaisesti ja tasavertaisesti. Päätöstä oli jo ehditty odotella kesällä. Mutta nyt se tuli, puolentoista vuoden käsittelyn jälkeen. Suurella mielenkiinnolla aloimme tutustua asiakirjaan. Millaisen päätöksen saimme?

Jo nopealla silmäyksellä huomasi, että oikeus oli tehnyt erittäin perusteellista työtä. Vaikka kaikki valitukset hylättiin, niin oikeus katsoi tarpeelliseksi vaatia useita toiminnan aikana tehtäviä uusia selvityksiä, koskien esimerkiksi AOX-yhdisteiden ja sulfaattipäästöjen vesistövaikutuksia, jäähdytysvesien vaikutusta jääpeitteeseen ja määräsi yhtiötä vielä parantamaan vaikutusalueen syvänteiden happitilannetta käytön aikaisten mittausten perusteella. Näillä lisäehdoilla yhtiön saama lupa kuitenkin jäi voimaan. Rohkaisevaa oli, että myöskään hallinto-oikeuden mukaan biotuotetehtaan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa ja jo ennestään tiukkoihin päästörajoihin ei tullut muutostarvetta.

Kuten mediakin on aivan oikein huomioinut, ympäristölupaprosessi muistuttaa konkreettisesti, että ihmisen rakentamasta teollisesta toiminnasta on ympäristölle vaikutuksia. Näille lainsäätäjä on asettanut rajoituksia, joita viranomainen annetuissa lupaehdoissa tarkentaa. Vaihtoehtona vaikutuksille ja teolliselle toiminnalle on, että toimintaa ei harjoiteta, jolloin myös kaikki sen tuoma hyvä jää saamatta.

Sijoittajat ja asiakkaat ympäri maailman arvostavat entistä enemmän vastuullista toimintaa, niin ympäristövaikutusten kuin sosiaalisen vastuun osalta. Tuotantotalouden on ollut välttämätöntä löytää tasapaino taloudellisten tavoitteiden ja pitkäkestoisen hyvinvoinnin välillä. Lähtökohtana on, että taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistamat innovaatiot ja osaaminen tarjoavat pitkällä aikavälillä resursseja ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

Finnpulpin hallinto-oikeudelta saama lausunto on vahvistus yhtiön ja lupaprosessissa työskennelleiden viranomaisten hyvin tekemästä työstä. Se on myös menolippu hankkeen seuraavaan vaiheeseen ja rakennusvaiheen rahoitusneuvotteluiden käynnistämiseen. Näissä neuvotteluissa suomalaisella, ennakoitavalla ja tasavertaisella yhteiskuntamallilla on ratkaiseva merkitys. Rahoittajat luottavat kansalaistemme kykyyn viedä suuretkin hankkeet maaliin lain ja yhteiskuntajärjestyksen puitteissa. Käytämme tietoa ja tiedettä tavoitteidemme saavuttamiseen. Luotamme osaamiseen ja vaalimme sitä. Kotimaisen hyvän luominen antaa meille intoa ja motivaationa.

Luvan vahvistuminen on myös lähtölaukaus alueelliselle ja valtakunnalliselle biotalousosaamisen edelleen kehittämiselle. Tätä työtä olemme jo aloittaneet koulutusammattilaisten kanssa. Finnpulp tarvitsee tuhansien ihmisten työpanoksen jo rakennusvaiheessa. Itse tuotannon käynnistymisen myötä verkostoissamme työskentelee noin 3 400 ihmistä logistiikan, talouden ja palvelutoiminnan tehtävistä insinööreihin, koneasentajiin ja metsäalan ammattilaisiin.

Keskiviikkona 10.10. jaamme tietoa kuopiolaisille ja muille asiasta kiinnostuneille hankkeemme vaikutuksista alueelle, niin sosioekonomisten kuin ympäristövaikutustenkin näkökulmasta. Paikkana Kuopion viihdekeskus Minna ja sen Scala1-Sali. Lisäksi illan sisältö on katsottavissa verkkosivuillamme maanataista 15.10. lähtien.

Tervetuloa rakentamaan hyvä tulevaisuus meille kaikille!

Keskustellaan

1 kommentti

Kommentoinut Markku |

Finnpulp on mahdollisuus Kuopiolle ja Suomelle kasvattaa varallisuutta ympäristö huomioon ottaen. Paljon on hoitamatonta metsää ympäri Suomea johon metsänomistajien intressien mukaisesti on myydä harvennuspuuta. Tilihän tehdään tukilla, jonka kasvattaminen ei onnistu ilman harvennuksia. Uskon että hakkuut ovat kestävällä pohjalla jo senkin takia ettei metsän omistajat halua kaikkia metsiään hakata aukeiksi. Eihän sen jälkeen olisi kenellekään puuta saatavilla. Kaupunkilaiset metsänomistajat ja jotkut perikunnat eivät hoida metsiään oikealla tavalla etenkään jos eivät tunne tai ole tunnesiteitä omaan metsään. Heitä ei kumminkaan ole kovin suuri osa mutta jokaisen joka omistaa jonkin palstan kannattaa mennä ajan kanssa kävelemään ja tutustumaan metsään, hetkeksi istumaan paikoilleen ja miettimään mitä minulle metsä ja metsän hyvinvointi merkitsee.

Suomi seisoo edelleen puujaloilla vaikkei sitä tunnuta arvostavan vaan vaietaan hiljaisesti. Kuinka paljon se työllistääkään suoraan ja välillisesti.Myös Suomen teknologian kehitys on suuresti riippuvainen metsäteollisuudesta esim paperikoneet, bio- ja soodakattilat, autommaatio ym ympäristöön liityvät teknologiat.Suomessa on maailman paras osaaminen joten ympäristö otetaan huomioon kaikella tavalla enkä ole huolestunut etteikö meillä olisi maailman puhtaimmat sellutehtaat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi