Finnpulpin logistiikka sekä Suomen raide- ja tieinvestoinnit

Ei kommentteja

Kirjoittaja: Finnpulp

Finnpulpin Kuopioon suunnitteilla oleva biotuotetehdas tulee toteutuessaan olemaan merkittävä peluri Suomen tavaraliikenteessä. Tulevan tehtaan kuljetuksissa on kaksi erilaista kokonaisuutta. Ensimmäisenä logistisena kokonaisuutena on raakapuun tuonti tehtaalle. Se toteutetaan sekä junilla että autoilla. Myös laivoilla tehtävät proomukuljetukset ovat mahdollisia. Tehtaan tarvitsemat kemikaalit tuodaan pääsääntöisesti autoilla. Toisena kokonaisuutena on valmiin sellun kuljetukset vientimarkkinoille, joka toteutetaan säännöllisillä junakuljetuksilla Kotka Mussaloon, josta sellu laivataan sekä konteissa että irtolastilaivauksina asiakkaille.

Sekä raaka-aineiden että vientikuljetusten kuljetusmäärät ovat erittäin merkittäviä. Tehtaan toimintaa suunniteltaessa on tunnistettu suuri määrä rautatie- ja maantielogistiikan infrastruktuurin kehittämistarpeita. Nämä kehittämistarpeet palvelevat toteutuessaan alueen kaikkia yrityksiä sekä matkustajaliikennettä. Seuraavassa avaan näitä tarkemmin.

Yksi näistä on Sorsasalon saaren raiteiston liittäminen pohjoiseen suuntaan kolmioraiteena, mikä helpottaisi merkittävästi raakapuujunien saapumista. Näin vältettäisiin pohjoisen suunnan puujunien edestakainen ajo ja veturinvaihto Kuopion ratapihalla.

Ratayhteys Kuopiosta Kouvolaan on periaatteessa hyvässä kunnossa. Tälle rataosuudelle osuu kuitenkin yksi iso mäki, Kurkimäki. Tällä hetkellä selvitetään, miten mahdollistetaan täyden vaunuletkan vetämisen mäen yli. Tämän ratkaiseminen auttaa Finnpulpin lisäksi alueen muuta teollisuutta mahdollistamalla pidemmät vaunuletkat, ja täten alentaa toimijoiden kuljetuskustannuksia.

Kouvolan ja Kotkan välinen ratayhteys on hyvin liikennöity. Tällä ratayhteydellä on tunnistettu muutamia kehityskohteita, joiden korjaaminen parantaisi junien läpimenoaikaa. Liikennevirasto selvittää parhaillaan tulevaisuuden ratkaisumallia tähän haasteeseen. Esillä on ollut muiden muassa junien kohtaamispaikkojen lisääminen kyseisellä rataosuudella.

Kotkan alueen ratapihoihin kohdistuu vuosien 2018 ja 2019 aikana useita kehityshankkeita. Turvalaitteita, vaihteita uusitaan sekä tiettyjen ratapihojen raiteita pidennetään. Kaikilla näillä investoinneilla parannetaan raiteiston läpäisykykyä ja vähennetään liikenteen häiriöalttiutta.

Mussaloon rakennettavan Finnpulpin terminaalialueen yleissuunnitelma on jo työn alla. Tähän suunnitelmaan sisältyy myös raiteiston suunnittelu. Terminaaliin ohjautuu joka vuorokausi kolme täyttä junaa ja vastaavasti sieltä lähtee kolme tyhjää junaa tehtaalle. Tämän operaation tulee toimia häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa, myös talviaikaan.

Liikennevirasto on selvittänyt Kuopio – Kotka välillä olevat tulevaisuuden raideinvestointien tarpeet. Samankaltainen selvitys on tehty Kuopion alueen tieverkosta ja alemmasta tieverkosta, josta raakapuut noudetaan. Finnpulpin kokonaislogistiikka toimii merkittävänä katalysaattorina liikenneväylien tulevissa investoinneissa koko itäisessä Suomessa. Nämä investoinnit tulevat kehittämän alueen logistiikkaa pitkällä aikajänteellä ja samalla parantamaan teollisuuden kilpailukykyä tehostamalla sen käyttämän logistiikan toimintaedellytyksiä.

 

Kirjoittaja on Pekka Koskinen, Brave Logistics Oy:n osakas ja logistiikkahankkeiden senior-konsultti, joka on on ollut mukana laatimassa Finnpulpin vientilogistiikkastrategiaa.

Keskustellaan

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi