Finnpulp main image

Kuopion alueen kauppakamari: Finnpulpin osaamistarpeet kiinnostivat noin 200 yritysedustajaa

20.3.2019
Kuopio kauppakamari 19032019

Suunnitteilla olevan biotuotetehtaan infotilaisuudessa kerrottiin millaisia yhteistyömahdollisuuksia Finnpulp loisi paikallisille yrityksille ja miten oppilaitokset ovat osaamistarpeeseen valmistautuneet.

Kuopion alueen kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa Technopoliksen auditoriossa ei löytynyt 19.3. montaa tyhjää paikkaa. Suuri biotuotetehdas tulee tarvitsemaan laajalti eri alojen palveluntarjoajia ja vuonna 2021 käynnistyväksi suunnitellun tehtaan osaamistarpeita on ajankohtaista kartoittaa jo nyt. Tehtaan omien 200 työntekijän lisäksi yritys tulee ostamaan ison määrän erilaisia palveluita ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Tässä ketjussa tulee työskentelemään arviolta 3 200 henkeä logistiikasta asiantuntija- ja koulutuspalveluihin. Myös tehtaan rakennusvaihe tulee olemaan iso projekti, joka toteutuessaan tuo ja luo alueelle paljon taloudellisia mahdollisuuksia.

Alihankkijoilta 1 300 osaajaa
Tehtaan vaikutukset pohjoissavolaiseen elinkeinoelämään tulevat olemaan merkittävät. Se kasvattaa alueen vientituloa reilulla kolmanneksella ja työllistää Pohjois-Savossa vakituisesti 1 500 henkilöä. Biotuotetehtaan toteutumisen uskotaan myös vauhdittavan alueen muun yritystoiminnan kannalta kriittisiä, isoja valtiollisia infrastruktuuri-investointeja.

”Finnpulp mahdollistaa biotalouden ekosysteemin muodostumisen Kuopion ja Savon alueelle. Tämä luo monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi sellutuotannon jatkojalostuksessa. Meille on tärkeää varmistaa koulutuksen ja oppilasmäärien riittävyys erityisesti metsätalouden, logistiikan ja palvelun aloilla”, tilaisuudessa puhunut tehtaan toimitusjohtaja Martti Fredrikson kertoi.

”Kauppakamarin tavoitteena on, että seudun yritykset pääsevät mahdollisimman hyvin kiinni liiketoimintamahdollisuuksiin suurhankkeen toteutuessa. Tässä onnistuminen edellyttää, että valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin”, toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi kauppakamarista taustoitti.

Finnpulpista arvioidaan pohjoissavolaisten alihankintayritysten työllistävän 1 300 osaajaa. Puunkorjuun ja metsätalouden saralla työllisyysvaikutus on 500 henkeä sekä tehdaslogistiikan ja tuotannon ylläpitopalveluiden osalta noin 620 henkeä. Näistä 200 on kuljetusalalla. Erilaisina yritystoiminnan tukipalveluina, kuten laboratorio-, IT- ja taloushallinnon työtehtävinä Finnpulp tulee ostamaan vuosittain noin 130 henkilön työpanoksen. Edellä mainittujen lisäksi tulevat biotuotannon ekosysteemin myötä syntyvät työpaikat.

”Finnpulpin suorien tarpeiden lisäksi hankkeen luomia mahdollisuuksia kannattaa tarkastella laajemminkin. Kiinnostavaa on esimerkiksi sivuvirtojen luomat mahdollisuudet uusille innovaatioille sekä ylipäänsä lisäys alueen palvelukysyntään”, Huhtiniemi jatkoi.

Ennakoivaa yhteistyötä
Savon Koulutuskuntayhtymän Sakkyn johtaja Heikki Helve ja Savonia vararehtori Mikko Vuoristo kertoivat tilaisuudessa osaamisen kehittämisestä. Oppilaitokset tarjoavat tutkintokoulutuksen lisäksi ammatillista koulutusta uusien osaamistarpeiden tyydyttämiseksi. Sakky on panostamassa metsäsektorin koulutuksiin 1,9 miljoonaa euroa maakunnallista kärkihankerahoitusta. Tämä ohjautuu koulutusohjelmiin sekä niiden tarvitsemaan teknologiaan.

”Jo tänä keväänä oppilaitoksen metsäkoneenkuljettajakoulutukseen on tullut ennätysmäärä hakemuksia. Suuri kysyntä lisää paineita koulutuksen laajentamiseen, johon tarvitaan valtion mukaantuloa”, Helve kertoi.

Savonian roolina on vastata kone-, sähkö-, tietotekniikka-, energia-, ympäristö- ja rakennusalojen insinöörien sekä tradenomien tutkinto- ja muuntokoulutuksista.

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi