Biotalous kasvattaa rooliaan

Ei kommentteja

Kirjoittaja: Martti Fredrikson, Finnpulp Oy

Finnpulpin hanke etenee vakaasti. Valtaosa viime vuonna aloitetusta perussuunnittelusta on saatu päätökseen. Seuraavaksi odotamme ympäristöluvan lopullista vahvistumista. Tämä vauhdittaa investointipäätöksen syntymistä.

Kevään vaalikeskusteluiden myötä on ollut hienoa nähdä, miten biotuotetehtaamme nauttii laajaa yhteiskunnallista tukea niin Kuopion alueella kuin valtakunnallisestikin. Päätöksentekijöillä on selkeä näkemys siitä, kuinka tärkeä alusta sellutuotanto on kestävän kiertotalouden ekosysteemille. Suomella on tärkeä rooli sen kansainvälisten rakenteiden luomisessa ja kehityksen edistämisessä.

Suomi on metsätalouden edelläkävijä. Se on ollut sitä jo pitkälle toista vuosisataa. Nyt esillä olevien, uusien investointien myötä alan roolina on toimia vastuullisesti tuotettujen, kiertotalouteen palautuvien tuotteiden perusraaka-aineen valmistajana sekä merkittävänä bioenergian tuottajana. Nämä molemmat vahvistavat kansantalouttamme ja luovat kestävää hyvinvointia. Yhteiskunnan panos, vaikkakin rahasummaltaan suuri, on vain häviävän pieni kulu saavutettuihin työllisyysvaikutuksiin, verotuloihin ja rakenteellisiin etuihin nähden.

Mediassa viime aikoina käydyssä keskustelussa on asetettu eri investointihankkeet toisensa poissulkeviksi. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Yhdessä viemme eteenpäin uusiutuvan biotalouden kehitystä ja takaamme kestävän elinympäristön myös tuleville sukupolville.

On totta, että isot hankkeet lisäävät puun hakkuutarvetta. Maantieteellisesti niiden puunhankinta-alueet kuitenkin sijaitsevat eri puolilla Suomea ja ovat näin riippuvaisia täysin eri alueiden metsävaroista. Finnpulpin tavoitteena on käyttää tuotannossaan mahdollisimman paljon suomalaista puuta, mutta tarpeen vaatiessa sijaintimme mahdollistaa myös itänaapurimme metsävarojen käytön. Yhteistyössä metsänomistajien kanssa varmistamme vastuullisen metsänhoidon ja sille kansainvälisesti asetetut standardit. Näin toimimme myös ilmaston hyvinvointia pitkäjänteisesti ajatellen.

Puusta on moneksi. Kaikki raaka-aineen ympärillä työtä tekevät tahot ovat arvokas osa arvoketjua. Sellua ei ole järkevää tuottaa ilman, että puun sydämen tuotannossaan hyödyntävän sahateollisuuden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Toisaalta sahojen kannalta on tärkeää, että tuotantojätteenä syntyvät sivuvirrat ohjautuvat sellutuotantoon ja jalostuvat arvokkaiksi biotalouden jakeiksi. Taloudellisten vaikutusten lisäksi, puun jalostuksen avulla korvataan hankalasti hävitettävää muovia ja fossiilisia raaka-aineita.

Finnpulp näkee alan suomalaisen tulevaisuuden valoisana. Vaikka nyt keskusteluissa saattaa kuulua ilmatilojen valtaamisen sävyjä, niin pitkällä aikavälillä on hyvä muistaa, että suomalaisen puu ja sen matka maailmalle rakentaa kestävää ja vihreämpää tulevaisuutta. Samalla vaalimme sitä etumatkaa, jota metsäteollisuus on rakentanut useiden vuosikymmenten ajan. Metsäteollisuus on ollut tärkeä osa suomalaista menestystarinaa. Yhteistyöllä jatkamme sitä edelleen tulevien sukupolvien iloksi.

Keskustellaan

Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi