Finnpulp main image

Finnpulpin investointia päivitetty 1,6 miljardiin euroon

26.9.2019

Kuopion Sorsasaloon suunniteltavan Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan investointisummaa on päivitetty 1,6 miljardiin euroon eli lähes 200 miljoonaa aiemmin ilmoitettua suuremmaksi. Aiempi arvio oli tehty vuonna 2016. Nousu perustuu kesällä 2019 päättyneen perussuunnittelun aikana valmistuneisiin teknisiin selvityksiin. Summa päivitettiin nyt kun hanke on etenemässä kohti investointipäätöstä ja toteuttamista.

Uuden kustannusarvion takana on yleisten rakennuskustannusten nousun lisäksi tehdassuunnitelman tarkentuminen, esimerkiksi varautuminen mittavan biohiililaitoksen rakentamiseen. Finnpulpin 6,7 miljoonan kuutiometrin raakapuun tarpeen mukana tehtaalle tulee paljon kuorta, noin 10 % puumäärästä. Kesäkaudella tuotettua kuorta ei pystytä hyödyntämään energiantuotannossa optimaalisesti.

Biohiiltä kivihiilen korvaajaksi

Toimitusjohtaja Martti Fredriksonin mukaan jalostus ratkaisee kuoren varastointi- ja logistiset ongelmat, jolloin tätä arvokasta biopolttoainetta pystytään hyödyntämään energiataloudellisesti optimaalisesti vuodenajoista riippumatta ja samalla hukkalämmön minimoiden.

Fredriksonin mukaan kaavailtu biohiilen tuotanto olisi noin 100 000 tonnia vuodessa. Biohiilellä voidaan korvata ensisijaisesti kivihiiltä, mutta myös turvetta. Teknologia perustuu uuteen suomalaiseen innovaatioon.

Finnpulpin uudessa kustannusarviossa on myös varauduttu tertiääripuhdistuksen toteuttamiseen Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamien lupaehtojen noudattamisen varmistamiseksi.

Biosähköä 2 x Kuopion tarve

Tehdas tuottaa maksimissaan 1,2 TWh biosähköä markkinoille. Määrä on kaksi kertaa Kuopion kaupungin vuodessa tarvitsema määrä tai vaihtoehtoisesti maan hallituksen vuodelle 2030 kaavailemien kaikkien sähköautojen, yhteensä 250 000 ajoneuvoa, tarvitsema sähkön määrä.

Fredriksonin mukaan kesällä päivitetty investointikustannus on nyt lopullinen eikä siihen ole odotettavissa enää muutoksia.

”Päästörajojen tiukentaminen ei ole enää vaihtoehto”, Fredrikson sanoo. Aluehallintoviraston aiemmin antamat ja Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamat Finnpulpin päästöraja-arvot ovat vesistöpäästöjen osalta parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT-rajojen) alarajalla tai jopa alittavat ne.

”Ei ole olemassa mitään tehdasmittakaavan teknistä ratkaisua, jolla voitaisiin päästä vielä näiden alle”, Fredrikson sanoo.

Finnpulpin vesistöpäästöt tuotettua tonnia kohti tulevat jäämään noin 40 % alemmaksi nykyaikaisiin suomalaisiin sellutehtaisiin verrattuna.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Martti Fredrikson, p. 050 310 4400

Lataa tulostettava tiedote (pdf) tästä

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi