Finnpulp main image

Finnpulp vaatii KHO:n päätöksen purkua

28.5.2021

Kuopion Sorsasaloon biotuotetehdashanketta suunnitteleva Finnpulp Oy on jättänyt purkuhakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 25.5.2021. Finnpulp vaatii tehdashankkeen ympäristölupaa koskevan kielteisen päätöksen purkua ja ympäristöluvan välitöntä antamista pääosin KHO:n vähemmistön hyväksymin lupaehdoin tai ainakin asian uudelleen käsittelyä.  

Yhtiön näkemyksen mukaan KHO:n 19.12.2019 tekemä hylkäävä päätös Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamasta ympäristöluvasta perustui katselmusta ja asian selvittämistä koskevaan menettelyvirheeseen sekä siihen liittyvään luvan mahdolliseen määräaikaisuuteen. Lisäksi yhtiö katsoo päätöksen perustuneen ympäristönsuojelulain virheelliseen tulkintaan koskien epävarmuuden käsitettä.

Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo yhtiön uusineen Kuopion kaupungin kanssa aiemmin tehdyn esisopimuksen tehtaan tontista.

Suunniteltu biotuotetehdas tulee tuottamaan havusellua 1,2 milj. tonnia vuodessa ja merkittävät määrät biokemikaaleja sekä biosähköä. Fredriksonin mukaan tehtaan uusiutuvista raaka-aineista tuottama ylimääräinen lämpö voisi palvella myös läheisiä yhdyskuntia.

Hankkeen kustannusarvio on 1,6 miljardia euroa. Rakentamisvaiheessa se tarjoaa työtä 6000 henkilötyövuoden verran ja valmistuessaan tehdas tuo kokonaisuudessaan 3400 työpaikkaa.

Yhteydenotot: toimitusjohtaja Martti Fredrikson, Finnpulp Oy, p. 050 310 4400.

www.finnpulp.fi

Lataa tulostettava tiedote tästä.

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi