Finnpulp main image

Finnpulp valmistelee maailman suurinta havusellutehdasta Kuopioon

Finnpulp valmistelee maailman suurimman yksilinjaisen havusellutehtaan rakentamista Kuopioon. Kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,6 miljardia euroa. Finnpulpin toiminnan lähtökohtana on olla maailman modernein ja tehokkain havusellun tuottaja.

Finnpulpin tehdas tulee olemaan alan tehokkain ja ympäristöystävällisin. Laitoksen ympäristöluvan ehdot ovat tiukimmat mitä alalla on koskaan asetettu. Vesistöpäästöt tuotettua tonnia kohti jäävät noin 40 % alemmaksi tyypillisiin suomalaisiin nykyaikaisiin sellutehtaisiin verrattuna.

Tuotannon moderni teknologia mahdollistaa sellun lisäksi monipuolisen biotuotetuotannon ja tehdas tulee olemaan merkittävä biokemikaalien ja -energian tuottaja. Täydessä tuotannossa Finnpulp vastaa 5 % osuutta maailman markkinasellusta. Automatisoitu, tehokas ja hiilineutraali tuotantoteknologia edustaa uuden sukupolven selluteollisuutta maailmassa.

Finnpulp hyödyntää toiminnassaan suomalaisen, pitkäkuituisen havusellun maailmanlaajuista kasvavaa kysyntää. Sellun menekkiä kiihdyttää hygieniatuotteiden ja pakkauskartonkien tuotannossa tarvittavan havusellun kysynnän kasvu. Tuotannossa käytettävän havupuun saatavuuden kannalta Finnpulpin sijainti Kuopiossa on optimaalinen, sillä ympärillä on maamme merkittävimmät puuvarat. Vaikka Suomessa puunkäyttö on kasvanut, on Finnpulpin hankinta-alueella edelleen mittavat harvennusrästit ja hakkuumahdollisuudet.

Kotimaisten sijoittajien lisäksi kansainvälisillä alan toimijoilla tulee olemaan merkittävä rooli hankkeen loppuun saattamisessa. Finnpulpin omistuspohja on tällä hetkellä jakautunut kotimaisten metsä- ja teollisuusosaajien lisäksi Kiinan suurimman pehmopaperivalmistajan, Hong Kongin pörssissä noteeratun Hengan Internationalin kesken. Omistuspohja edustaa toimialaosaamisen lisäksi maailman nopeimmin kasvavia havuselluloosan markkinoita.

Kasvua sellutuotannon lisäksi muista biotuotteista

Sellumarkkinat kasvavat globaalin elintason nousun myötä. Erityisesti havusellua hyödyntävien pehmopaperien ja pakkauskartonkien kysynnän ennustetaan kasvavan Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan talouskehityksen myötä vuosittain keskimäärin 3–4 % aina vuoteen 2025 saakka. Kierrätyspaperin määrän väheneminen vaikuttaa kierrätyskuidun saatavuuteen ja lisää uuden havusellun kysyntää. Finnpulp palvelee juuri tätä kysynnän kasvua.

Havusellun lisäksi Finnpulp tuottaa biosähköä valtakunnan verkkoon vuodessa yli 1 TWh sekä merkittävän määrän erilaisia biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Näiden tuotteiden merkitys liiketoiminnalle on merkittävä. Yhtiön johdon aikaisempi kokemus biojalostetuotannon kansainvälisiltä markkinoilta nostaa Finnpulpin biotuotteiden liiketoiminnan osaamisen ja verkostot biotuotannon maailman huipulle.

pine-needle

 

Kokemus ja
huippuosaaminen

Uudessa tehdashankkeessa kiteytyy suomalainen puujalostusosaaminen ja moderni huipputeknologia.

Finnpulpin hankesuunnittelussa on käytetty alan parasta suunnitteluosaamista. Valmisteilla oleva tehdas tulee olemaan maailman tehokkain havusellun tuotantolaitos. Hanke hyödyntää Suomen selluteollisuuden kumulatiivista liiketoimintaosaamista sekä hankkeen johtotiimin vankkaa kokemusta metsä- ja kemianteollisuuden johtotehtävissä.

Havupuuta voi hyödyntää monipuolisesti erilaisina jalosteina ja bioenergiana.

pine-circle

 

Sijainti Suomen
metsävarantojen ytimessä

Metsävaramme tarjoavat erinomaisen raaka-ainepohjan alan jätti-investoinnille. Suomessa kasvaa vuosittain yli 100 miljoonaa kuutiometriä puuta hakkuumäärän ollessa 70 ja 80 miljoonan kuutiometrin välillä. Puuraaka-ainetta uusi tehdas tulee käyttämään 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Suomi tarjoaa tehtaalle ihanteellisen toimintaympäristön ja Kuopio sijaitsee keskellä Suomen havupuuvarantoja. Lisäksi hankkeeseen varatulle 100 hehtaarin teollisuusalueelle on erinomaiset maantie- ja rautatieyhteydet sekä liitynnät sähköverkkoon.