Finnpulp – Start-upista maailman huipulle

Finnpulpin taustalla on metsäteollisuustaustaisten vaikuttajien alulle laittama hanke, joka on saanut tuekseen vankkaa metsä- ja teollisuusosaamista kotimaisilta ja ulkolaisilta markkinoilta. Finnpulpin takana on vahva kokemus alan globaalista liiketoiminnasta.

Finnpulpin uusi tehdas tulee olemaan alan tehokkain ja ympäristöystävällisin. Tuotantolaitoksen ympäristölupa valmistui 2017 ja sen ehdot ovat tiukimmat mitä alalla on koskaan asetettu. Tuotannon moderni teknologia mahdollistaa sellutuotannon lisäksi monipuolisen biotuotannon. Tehdas tuleekin olemaan merkittävä biokemikaalien ja -energian tuottaja. Yrityksen tuotanto vastaa 5 % osuutta maailman havusellumarkkinoista vuonna 2022.

Finnpulp hyödyntää toiminnassaan suomalaisen, pitkäkuituisen havusellun maailmanlaajuista kasvavaa kysyntää. Sellun menekkiä kiihdyttää pehmopaperien ja pakkauskartonkien tuotannossa tarvittavan havusellun kysynnän kasvu. Tuotannossa käytettävän havupuun saatavuuden kannalta Finnpulpin sijainti Kuopiossa on optimaalinen, sillä ympärillä on maamme merkittävimmät puuvarat.

Finnpulp on Suomen suurin yksittäinen metsäteollisuuden tehdasinvestointi kautta aikojen. Automatisoitu, tehokas ja hiilineutraali tuotantoteknologia edustaa uuden sukupolven selluteollisuutta maailmassa.

Kasvua sellutuotannon lisäksi muista biotuotteista

Sellumarkkinat kasvavat globaalin elintason nousun myötä. Erityisesti havusellua hyödyntävien pehmopaperien ja pakkauskartonkien kysynnän ennustetaan kasvavan Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan talouskehityksen myötä vuosittain keskimäärin 3–4 % aina vuoteen 2025 saakka. Kierrätyspaperin määrän väheneminen vaikuttaa kierrätyskuidun saatavuuteen ja lisää uuden havusellun kysyntää. Finnpulp palvelee juuri tätä kysynnän kasvua.

Havusellun lisäksi Finnpulp tuottaa biosähköä valtakunnan verkkoon vuodessa 1 TWh sekä merkittävän määrän erilaisia biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Näiden tuotteiden merkitys liiketoiminnalle on merkittävä. Yhtiön johdon aikaisempi kokemus biojalostetuotannon kansainvälisiltä markkinoilta nostaa Finnpulpin biotuotteiden liiketoiminnan osaamisen ja verkostot biotuotannon maailman huipulle.