Maailman ensimmäinen älykäs biotuotetehdas

Finnpulpin havusellutehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pakkauskartonkien ja hygieniatuotteiden raaka-aineen sekä biokemikaalien tuotantoon. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia sellua, mikä on 5 % maailman havusellumarkkinoista. Lisäksi tehdas tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja 1 TWh biosähköä valtakunnan verkkoon. Yhtiön sähkömarkkinoille tuottaman biosähkön osuus on lähes 1,5 % maamme vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

Finnpulpin suunnittelema tehdas tulee olemaan maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas. Myös uusiutuvan ja monipuolisen kemianteollisuuden raaka-aineen – raakamäntyöljyn – tuottajana se tulee olemaan maailman suurin. Puuraaka-ainetta uusi tehdas tulee käyttämään 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Finnpulpin modernin tehtaan kustannustehokkuus on huippuluokkaa. Se tulee olemaan maailman ensimmäinen alusta alkaen älykkäät menetelmät ja keinoälyn täysimittaisesti hyödyntävä sellutehdas.

Digitaalisen ekosysteemin myötä Finnpulp saavuttaa etua esimerkiksi raaka-aine- ja toimitusketjun hallinnassa, tehtaan tukitoimintojen tehokkuudessa sekä tuotannon laadun ja määrän optimoinnissa. Konsepti parantaa myös laitoksen henkilöturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Edistyksellinen biotuotantolaitos on myös tehokkain tapa tuottaa bioenergiaa. Finnpulp kattaa oman energiakäyttötarpeensa, tuottaa valtakunnan markkinoille biosähköä sekä valmistaa biokaasua. Yhtiö ei käytä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi tullaan tuottamaan myös muita biotuotteita.

Minimoitu raaka-aine- ja energiahukka
Optimoitu laatu
ja häiriötön 
tuotanto
Tehostettu ympäristö- ja henkilöturvallisuus
Ennakoiva ja saumaton kumppaniketjujen hallinta
Tehokas markkinahallinta ja laadukas asiakaspalvelu

Hankkeen aikataulu

Finnpulp aloitti lupaprosessin vuonna 2015 YVA-prosessilla ja sai ympäristöluvan maaliskuussa 2017 Kuopion Sorsasaloon sijoittuvalle biotuotetehtaalle. Luvan odotetaan tulevan lainvoimaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä, kun Korkein hallinto-oikeus julkaisee päätöksensä luvasta tehtyihin valituksiin. Tontin asemakaava vahvistui Korkeimmassa hallinto-oikeudessa alkuvuodesta 2018 ja perussuunnittelu voitiin näin aloittaa. Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2020. Yhtiön rekrytoinnit ja koulutus kulkevat rakentamisen kanssa rinnakkain vuosien 2019–2022 aikana. Tuotannon suunnitellaan alkavan vuoden 2022 lopussa, testausten ja koeajojen jälkeen. Täyteen toimintaan tähdätään vuodesta 2023 lähtien.

 

Maailman ympäristöystävällisin
havusellutehdas

Finnpulpin tehdashankkeessa panostetaan erityisesti ympäristön huomioimiseen tuotannon kaikissa vaiheissa. Tehdas tulee olemaan hiilineutraali ja täyttämään entistä tiukemmat EU IPPC-BAT –vaatimukset (best available technology) ja päästöt ympäristöön tulevat olemaan alan alhaisinta tasoa.

Lisätietoja
tehdasprojektista

Timo Piilonen,
johtaja

timo.piilonen@finnpulp.fi