Maailman ensimmäinen älykäs biotuotetehdas

Finnpulpin havusellutehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineen tuotantoon. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia sellua, mikä on 5 % maailman havusellumarkkinoista. Lisäksi tehdas tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja 1 TWh biosähköä valtakunnan verkkoon. Yhtiön sähkömarkkinoille tuottaman biosähkön osuus on 1 % maamme vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

Finnpulpin suunnittelema tehdas tulee olemaan maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas. Myös uusiutuvan ja monipuolisen kemianteollisuuden raaka-aineen – raakamäntyöljyn – tuottajana se tulee olemaan maailman suurin. Puuraaka-ainetta uusi tehdas tulee käyttämään 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Finnpulpin modernin tehtaan kustannustehokkuus on huippuluokkaa. Se tulee olemaan maailman ensimmäinen alusta alkaen älykkäät menetelmät ja keinoälyn täysimittaisesti hyödyntävä sellutehdas.

Digitaalisen ekosysteemin myötä Finnpulp saavuttaa etua esimerkiksi raaka-aine- ja toimitusketjun hallinnassa, tehtaan tukitoimintojen tehokkuudessa sekä tuotannon laadun ja määrän optimoinnissa. Konsepti parantaa laitoksen henkilöturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä entisestään.

Edistyksellinen biotuotantolaitos on myös tehokkain tapa tuottaa bioenergiaa. Finnpulp kattaa oman energiakäyttötarpeensa, tuottaa valtakunnan markkinoille biosähköä sekä valmistaa biokaasua. Yhtiö ei käytä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi Finnpulp selvittää muiden biotuotteiden tuotantomahdollisuuksia.

Minimoitu raaka-aine- ja energiahukka
Optimoitu laatu
ja häiriötön
tuotanto
Tehostettu ympäristö- ja henkilöturvallisuus
Ennakoiva ja saumaton kumppaniketjujen hallinta
Tehokas markkinahallinta ja laadukas asiakaspalvelu

Hankkeen aikataulu

Finnpulp sai ympäristöluvan vuonna 2017 Kuopion Sorsasalosta varatulle tontille. Tontin asemakaava vahvistui korkeimmassa hallinto-oikeudessa alkuvuodesta 2018. Prosessisuunnittelu voitiin näin aloittaa vuoden 2018 alkupuoliskolla. Rakentamisen suunnitellaan alkavan vuonna 2019. Yhtiön rekrytoinnit ja koulutus kulkevat rakentamisen kanssa rinnakkain vuosien 2019–2020 aikana. Tuotannon suunnitellaan alkavan 2021, testausten ja koeajojen jälkeen. Täyteen tuotantokapasiteettiin tähdätään jo vuonna 2022.

Maailman ympäristöystävällisin
havusellutehdas

Finnpulpin tehdashankkeessa panostetaan erityisesti ympäristön huomioimiseen tuotannon kaikissa vaiheissa. Tehdas tulee olemaan hiilineutraali ja täyttämään entistä tiukemmat EU IPPC-BAT –vaatimukset (best available technology) ja päästöt ympäristöön tulevat olemaan alan alhaisinta tasoa.

Lisätietoja
tehdasprojektista

Timo Piilonen,
johtaja

timo.piilonen(a)finnpulp.fi