Tämä blogi on avoin foorumi ja vuorovaikutuskanava,
joka kertoo Finnpulp Oy:n tehdashankkeen vaiheista
aina ensi metreistä tehtaan käynnistymiseen saakka.
Tervetuloa keskustelemaan!

EU:n päätös tukee suomalaisen biotuoteteollisuuden investointimahdollisuuksia

Ei kommentteja

Tällä viikolla Euroopan Unionin jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan alustavaan sopuun alueen maankäytön (LULUCF) huomioimisesta EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriö mukaan kukin jäsenmaa asettaa itse sovitut kriteerit hoidetulle metsämaalle kausina 2021–2025 ja 2026–2030.

Lue lisää

Share:

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi