Tämä blogi on avoin foorumi ja vuorovaikutuskanava,
joka kertoo Finnpulp Oy:n tehdashankkeen vaiheista
aina ensi metreistä tehtaan käynnistymiseen saakka.
Tervetuloa keskustelemaan!

Suomen hallitus antoi esityksen metsätietolain muuttamiseksi

Ei kommentteja

Suomen hallitus antoi eduskunnalle käsiteltäväksi metsätietolain muutoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Esityksen mukaan julkisia ympäristötiedoiksi katsottavia metsätietojärjestelmän tietoja voisi jatkossa luovuttaa ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä. Muutos mahdollistaisi metsävaratietojen saattamisen avoimeksi ilman metsänomistajaa yksilöiviä tietoja.

Lue lisää

Share:

Hakkuiden lisääminen on mahdollista ekologisesti kestävästi

2 kommenttia

Suomessa hakataan metsiä selvästi vähemmän kuin mitä puusto kasvaa. Metsiin kertyy vuosi vuodelta lisää puuvarantoa. Tilastojen valossa metsissä on kiistatta potentiaalia mittaviinkin lisähakkuisiin.  Kasvavien hakkuiden jäljet tulevat kuitenkin vääjäämättä näkymään metsäluonnossa ja maisemissa. Kotimaisen puun käytön lisääminen voi silti koitua hyödyksemme niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin.

Lue lisää

Share:

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi