Tämä blogi on avoin foorumi ja vuorovaikutuskanava,
joka kertoo Finnpulp Oy:n tehdashankkeen vaiheista
aina ensi metreistä tehtaan käynnistymiseen saakka.
Tervetuloa keskustelemaan!

Ratkaisumalleja Kallaveden parhaaksi

Ei kommentteja

Finnpulpin havusellutehdasta suunnitellaan Kallaveden rannalle Sorsasaloon. Nyt käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitämme millaisia vaikutuksia sellutehtaalla olisi Kallaveteen ja löytää parhaimmat tekniset ratkaisut vaikutusten pienentämiseksi. Sellutehtaan vesistöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat tehtaan prosessien jäähdytyksessä syntyvästä lämpökuormasta sekä puhdistettujen jätevesien purkamisesta vesistöön. Vaikka jätevedet tullaan puhdistamaan huolella, aiheutuu vesistöön kaikissa hankkeissa kuormitusta. Kuormituksella voi olla vaikutuksia Kallaveden veden laatuun ja sitä kautta laajemmin järven vesiekosysteemin tilaan. Kallavesi on Pohjois-Savon suurin järvi ja sen tila on arvioitu tällä hetkellä koko järvialuetta tarkasteltaessa hyväksi. Sorsasalon edustan vesialueen ekologinen tila on kuitenkin heikompi kuin Kallavedessä keskimäärin

Lue lisää

Share:

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi