Finnpulp lisää maan vientituloa prosentilla

Finnpulpin biotuotetehtaalla tulee toteutuessaan olemaan merkittävä taloudellinen ja Pohjois-Savon hyvinvointia elvyttävä vaikutus. Lajissaan maailman suurimman tehtaan 600 M€ vuotuinen vientipanos kasvattaa maamme kokonaisvientiä yhdellä prosentilla.

Alueellisesti lisäys ylittää kymmenen prosentin vaikutuksen alueen kokonaistuotokseen, joka muodostuu suorasta ja välillisestä vaihdannan kasvusta. Finnpulpin valtakunnan verkkoon tuottama 1 TWh bioenergia-tuotanto vastaa noin prosenttia kotimaan sähkötuotannosta ja viittä prosenttia maan bioenergiatuotannosta.

Yhteensä 1,6 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus on rakennusvaiheessa 5 700 henkilötyövuotta. Investointi vastaa keskimäärin Pohjois-Savon 2,3 vuoden kokonaisinvestointeja. Valmis biotuotetehdas luo Pohjois-Savoon 1 500 ja koko valtakuntaan 3 400 uutta vakinaista työpaikkaa, kun mukaan lasketaan koko arvoketjua koskeva hyöty tehtaan vaatimine kuljetuksineen ja palveluineen. Valmiissa tehtaassa työskentelee 200 henkeä.

Finnpulpin toiminnan suurin vaikutus kohdistuu metsätalouteen, kuljetukseen sekä metsäteollisuuteen. Hanke lisää merkittävästi puunkorjuuta alueella, kun tehtaan kuitupuutarve on 6,7 Mm3 vuodessa. Myös muiden alojen saamat kerrannaisvaikutukset ovat huomattavia. Arvion mukaan biotuotetehtaan palkkavaikutus Pohjois-Savoon on noin 200 M€ eli 3% alueen kokonaispalkkatulosta.

Biotuotetehtaan talousvaikutusten arviointi

Lisätietoja
talousvaikutuksista

Talousvaikutusten arviointiselostus

Lataa Pdf

Tutustu blogiimme

Kerromme Finnpulpin tehdashankkeen vaiheista aina ensi metreistä tehtaan käynnistymiseen saakka. Asiantuntijamme taustoittavat teksteissään hankkeen työvaiheita ja muita mielenkiintoisia havaintoja. Kommentoi kirjoituksia ja anna palautetta hankkeeseen liittyen. Siirry blogiin »

Finnpulp_blogipallo