Finnpulp main image

Finnpulp on tyrmistynyt Kuopion biotuotetehtaan pysäyttävästä KHO:n päätöksestä

19.12.2019

Korkein hallinto-oikeus KHO on 19.12.2019 hylännyt Kuopioon suunniteltavan Finnpulpin biotuotetehtaan ympäristöluvan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen kahden jäsenen oltua ympäristöluvan myöntämisen kannalla. Päätös on lopullinen eikä siitä voi enää valittaa. ”Tämä merkitsee nykyisen tehdasprojektin päättymistä, mikä on suuri vahinko Suomelle”, Finnpulpin hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaa sanoo.

Finnpulp kyseenalaistaa päätöksen perusteet. Hanketta on valmisteltu maailman parhaalla asiantuntemuksella metsäteollisuuden johtavia konsulttiyrityksiä kuten Pöyryä myöten.

”Olemme toimittaneet kaiken tarvittavan ja pyydetyn aineiston viranomaisille ja oikeusasteille lupaprosessin aikana. Siksi päätöksen perusteluissa mainittu väite, ettei Finnpulp ole toimittanut riittäviä selvityksiä, on mahdoton ymmärtää”, Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo. Hän huomauttaa, että KHO:n päätöksen mukaan Finnpulpin olisi pitänyt arvioida kattavasti kaikkien kuormittajien vaikutus Kallaveteen koko tehtaan elinkaaren (40–50 vuoden) ajalta.

”Tällaista vaatimusta ei mikään teollinen laitos pysty täyttämään. Tällaisia selvityksiä ei ole tämän prosessin aikana nyt eikä myöskään aiemmissa metsäteollisuushankkeissa edellytetty”, hän sanoo.

Vertailukohdaksi Finnpulp huomauttaa, että viranomaisten vesienhoitosuunnitelmat laaditaan kuudeksi vuodeksi. Edes tällaisissa vesienhoitosuunnitelmissa ei ole selvitetty kaikkia niitä tekijöitä, joita Finnpulpilta on vaadittu.

KHO on perustellut päätöstään myös EU:n vesipuitedirektiivin velvoitteella saavuttaa vesimuodostuman hyvä tila. Finnpulpin teettämät selvitykset osoittavat, että Kallaveden ekologinen tila ei olisi heikentynyt tehtaan seurauksena.

Fredriksonin mukaan KHO:n päätös on täydellisessä ristiriidassa aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden aiempien myönteisten päätösten kanssa.

Finnpulpin ympäristölupahanke kesti kaikkiaan lähes viisi vuotta. Yhtiö aloitti ympäristövaikutusten arvioinnin keväällä 2015 ja Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan maaliskuussa 2017.  Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on ympäristöasioihin erikoistunut tuomioistuin. Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2018 tekemästä päätöksestä valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Niilo Pellonmaan mukaan KHO:n päätös on vakava viesti ulkomaille. ”Suomalainen investointiympäristö ei ole tämän päätöksen nojalla houkutteleva kansainvälisille sijoittajille. Finnpulpin hanketta kohtaan oli maailmalla suurta kiinnostusta, ja saimme jo merkittävän kansainvälisen sijoittajan. Ymmärrettävästi sijoittajat arvostavat investointeja harkitessaan vakautta ja ennustettavuutta. Kansainvälisille sijoittajille ja yleensäkin uusille suurhankkeille näin pitkä epävarmuus on liikaa”, Pellonmaa sanoo.

”Pettymyksemme on todella suuri”, Finnpulpista nyt 36,5 % omistavasta Hengan Internationalista kerrotaan. ”Peruste sijoituspäätöksellemme oli se, että jo aiemmin aluehallintoviranomaisen myöntämän ympäristöluvan nojalla luotimme suomalaisen yhteiskunnan olevan hankkeen takana”, Hengan sanoo. ”Olemme myös selkeästi arvostaneet Kuopion kaupungin sekä ympäröivän maakunnan myönteistä suhtautumista hankkeeseen. Myös ympäristönäkökulmasta tästä olisi tullut huippuluokan tehdas globaalisti katsoen.”

Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2018 myöntämä ympäristölupa olisi Finnpulpin mukaan merkinnyt vesistöpäästöjen jäävän noin 40 % alemmaksi tuotettua tonnia kohti, verrattuna suomalaisiin nykyaikaisiin sellutehtaisiin. 

Finnpulpin biotuotetehtaan kustannusarvio oli 1,6 miljardia euroa, mutta kerrannaisvaikutukset huomioon ottaen merkitys olisi ollut yhteiskunnalle paljon suurempi. Tehdas olisi kasvattanut bruttokansantuotetta 0,4 %. Valmistuttuaan tehtaan työllistävä vaikutus olisi ollut 3 400 henkilöä. 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, p. +358 50 310 4400, sähköposti martti.fredrikson@finnpulp.fi 

Verkkosivut: www.finnpulp.fi 

Twitter: @Finnpulp

Lataa tulostettava tiedote tästä.

Yhteystiedot
medialle

Finnpulp

Martti Fredrikson
toimitusjohtaja
martti.fredrikson@finnpulp.fi

Tehdashanke

Timo Piilonen
johtaja
timo.piilonen@finnpulp.fi